Ble mae pawb?

Map Yr Awr Gymraeg

Ffeithiau Difyr

Ystadegau

Twitter
infograffig / twitter
Google
google / infograffig
Facebook
facebook / infograffig
Beth sy'n digwydd?

Newyddion Diweddaraf

Dyfodol yr Awr

Ar nos Fercher y 15fed o Dachwedd bydd Yr Awr Gymraeg yn dathlu ei ben blwydd yn 5 mlwydd oed. 5 mlynedd union i’r diwrnod fe gyhoeddwyd ein neges gyntaf: …

Eich Manylion

Fe fyddwn yn ychwanegu eich manylion i’n map rhyngweithiol. Os ydych yn darllen hwn ar ddyfais symudol dilynwch y ddolen hon.