Dyfodol yr Awr

Ar nos Fercher y 15fed o Dachwedd bydd Yr Awr Gymraeg yn dathlu ei ben blwydd yn 5 mlwydd oed. 5 mlynedd union i’r diwrnod fe gyhoeddwyd ein neges gyntaf: …

Dyfodol yr Awr

Ers ei lansio nôl ym mis Nhachwedd 2012 mae’r Awr wedi datblygu i bwynt lle mae 8,500 yn dilyn y cyfrif ond yn bwysicach mae’n cael ei ddefnyddio gan gannoedd …