Ble mae pawb?

Map Yr Awr Gymraeg

Ffeithiau Difyr

Ystadegau

Twitter
infograffig / twitter
Google
google / infograffig
Facebook
facebook / infograffig
Beth sy'n digwydd?

Newyddion Diweddaraf

Datblygu strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gweithgaredd marchnata unrhyw fudiad neu sefydliad wedi esblygu dros y blynyddoedd gyda chyfryngau cymdeithasol yn dod yn rhan gynyddol ddylanwadol o unrhyw weithgaredd. Mae’r pandemic Covid-19 wedi amlygu’r pwysigrwydd …

Ail gychwyn wedi cyfnod ar gau?

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn anodd ac mae’r wythnosau nesaf yn debyg o fod yn rhwystredig i nifer ohonom, ond wrth i’r nifer sy’n dioddef o’r haint ddisgyn mae …

Ein cynnig i chi

Trwy gefnogi esblygiad Yr Awr Gymraeg fe fyddwch cyfoethogi’r dirwedd ddigidol Gymraeg, yn cynyddu’r nifer o bobol sy’n gweld gwybodaeth am gynnyrch, gwasanaethau a digwyddiadau Cymraeg a thrwy hynny helpu …