Dyfodol yr Awr

Ers ei lansio nôl ym mis Nhachwedd 2012 mae’r Awr wedi datblygu i bwynt lle mae 8,500 yn dilyn y cyfrif ond yn bwysicach mae’n cael ei ddefnyddio gan gannoedd …