Dyfodol yr Awr

Ers ei lansio nôl ym mis Nhachwedd 2012 mae’r Awr wedi datblygu i bwynt lle mae 8,500 yn dilyn y cyfrif ond yn bwysicach mae’n cael ei ddefnyddio gan gannoedd o sefydliadau, busnesau ag unigolion yn wythnosol. Mae hyn yn newyddion da a chalonogol i’r Gymraeg mewn byd gynyddol ddigidol, ond mae llwyddiant yr Awr wedi creu problem. Mae’r traffig cynyddol yn golygu fod mwy o amser ei angen i’w weinyddu a rheoli.

Pâr o wirfoddolwyr sy’n ei gynnal a rhedeg ar hyn o bryd, mae Huw Marshall, a sefydlodd yr Awr (ac sy’n sgwennu’r pwt yma) yn ymgynghorydd digidol yn ei waith o ddydd i ddydd, mae Dewi Eirig sy’n ei gyd redeg yn arbenigwr cyfryngau cymdeithasol.

Pan oedd yr Awr yn tyfu oedd modd ei gynnal gyda chriw bach o wirfoddolwyr, a da ni’n hynod o ddiolchgar i bawb bu’n helpu, ond wrth iddo dyfu mae’r gwaith o reoli, creu cynnwys, hyrwyddo a rhedeg wedi cyrraedd pwynt lle mae’n amhosib i ni gynnal y gwasanaeth fel y mae, heb sôn am ei ddatblygu ymhellach.

Mae’r Awr yn llwyddo, mae tystiolaeth gennym gan ddefnyddwyr eu bod wedi elwa, mewn amryw ffurf, o’i ddefnyddio. Dyma pam yr ydym yn awyddus i ddatblygu’r Awr tu hwnt i Twitter i ofodau gynyddol bwysig o Facebook a’r we. Ond mae’n amhosib neud hyn heb gefnogaeth y gymuned Gymraeg.

Yn gynharach yn y flwyddyn fe aethom ati i greu ymgyrch ariannu torfol i gefnogi’r gwaith datblygu yma. Efallai oedd ceisio codi £6,000 mewn “un go” yn rhy uchelgeisiol, felly yr ydym am ail strwythuro ein cynllun yn dri rhan.

Cam 1 – Targed o £1,000 – Da ni ar fin cyrraedd y nod yma. Bydd yr arian yma yn ein galluogi i fuddsoddi ymhellach yng ngwefan www.yrawrgymareg.cymru i fuddsoddi mewn llwyfannau rheoli a dosbarthu cynnwys ac i dalu unigolyn i weithio ar gynllun i godi arian ar gyfer cam 2…

Cam 2 – Targed £1,500 – Y gwefan, byddwn yn lansio ymgyrch newydd i gyfrannu at ddatblygu’r gwefan presennol, a ariannwyd gennym ni, i sicrhau amlygrwydd gynnyrch, digwyddiadau a gwasanaethau yn y Gymraeg ar y we. Adeiladu bas data bydd yn galluogi chi i gyrraedd fwy o Gymry gyda’ch negeseuon.

Cam 3 – Targed £2,500 – Facebook – Gyda’r arian yma gallwn glustnodi arian i dalu unigolyn am ddiwrnod neu ddau’r wythnos i ddatblygu ein gweithgaredd er mwyn sicrhau fod gwybodaeth am weithgareddau, cynnyrch a digwyddiadau yn cyrraedd y 200,000 o gyfrifon sydd wedi ticio blwch Cymraeg, a thrwy rain cyrraedd cannoedd o filoedd o unigolion ychwanegol sy’n trigo ar Facebook, ac amlygu’r Gymraeg i gynulleidfa sydd â diddordeb a theyrngarwch at yr iaith. Bydd yr arian hefyd yn ein caniatáu i fuddsoddi mewn targedu wrth i ni dyfu ein cynulleidfa ar Facebook.

Mae cannoedd o oriau wedi eu buddsoddi hyd yma i ddatblygu’r Awr yn ogystal â swm sylweddol o arian personol.

Os ydych yn gwerthfawrogi’r gwaith da ni’n neud ac yn awyddus i weld ni cynnal ag yna dyfu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn byd gynyddol ddigidol mae gwir angen eich cymorth ariannol.

Os na allwn ddenu’r buddsoddiad uchod mae peryg bydd gweithgaredd yr Awr yn dod i ben.

Gallwch gyfranu yma. Diolch o galon

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .