Dyfodol yr Awr

Ar nos Fercher y 15fed o Dachwedd bydd Yr Awr Gymraeg yn dathlu ei ben blwydd yn 5 mlwydd oed. 5 mlynedd union i’r diwrnod fe gyhoeddwyd ein neges gyntaf:

pastedGraphic.png

Mae’r Awr Twitter Gymraeg cyntaf o’i bath wedi tyfu ers y dyddiau cynnar yna, gyda diolch enfawr i dîm o wirfoddolwyr a gynorthwyodd am gyfnod sylweddol.

Drios y ddwy flynedd diwethaf Huw Marshall a Dewi Eirig sydd wedi bod yn gyfrifol am oruchwylio’r Awr sydd wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y cyfnod hynny. Mae’r hashnod #yagym yn cyrraedd 6 i 8 miliwn o linellau amser ac oddeutu 2 miliwn o gyfrifon unigol yn wythnosol.

Mae’r cyfrif Twitter ar drothwy carreg filltir sylweddol, heddiw ar y 1af o Dachwedd 2017 rydym 20 yn fyr o 10,000 o ddilynwyr, un o’r cyfrifon uniaith Gymraeg mwyaf dylanwadol.

Mae’r gwaith o dyfu cynulleidfa o’r maint yna wedi cymryd llythrennol cannoedd o oriau, gwaith gwirfoddol ar ran y trefnwyr.

Yn anffodus mae llwyddiant yr Awr wedi achosi problem, wrth i’r gynulleidfa a defnyddwyr gynyddu mae’r amser mae’n cymryd i reoli yn cynyddu, hyd at 20 awr yr wythnos. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r angen i ledaenu’r brand i ofodau eraill dylanwadol megis Facebook a’r we.

I’r perwyl hyn rydym wedi llwyddo i godi £2,500 trwy ariannu torfol i gefnogi ein hamcanion, mae rhywfaint o’r arian wedi ei fuddsoddi yn natblygiad y gwefan a hefyd yn ein hymdrechion i godi arian ychwanegol fydd yn ein galluogi i fod yn hunan cynhaliol.

Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda llywodraeth Cymru i geisio denu cefnogaeth a buddsoddiad i’n galluogi i gyrraedd y nod o fod yn hunan cynhaliol. Yn anffodus nid ydym wedi bod yn llwyddiannus.

Felly lle nesaf? Yn dilyn ein cyhoeddiad bod hi’n debygol taw nos Fercher y 15fed o Dachwedd fydd yr Awr Gymraeg olaf mae’r ymateb gan gymuned yr Awr wedi bod yn syfrdanol, gan gynnwys sylw ar Taro’r Post gyda chyfraniadau twym galon gan Nia o gwmni Bodlon a Jo o Cant a Mil Vintage, y ddwy yn cadarnhau gwerth yr Awr i fusnesau Cymru.

Mae gwleidyddion o bob lliw, Llafur, Plaid Cymru, Ceidwadwyr a Rhyddfrydwyr Democrataidd wedi amlygu eu cefnogaeth, fe fyddwn yn cysylltu â hwy yn unigol i egluro ein sefyllfa ac i drafod ffyrdd ymarferol y gallent ein cynorthwyo.

Felly yn dilyn trafodaeth rhwng Huw a Dewi mae’r Awr am barhau tan y flwyddyn newydd, y Nadolig yw cyfnod prysuraf yr Awr a’r amser mae busnesau, sefydliadau, elusennau ac unigolion angen y sylw mae’r Awr yn ei gynnig.

Mae’r ddau yn gweithio ar gynllun hir dymor fydd yn galluogi’r Awr i dyfu, ac yn y pendraw, i fod yn hunan cynhaliol. Debyg fydd elfen o ariannu torfol a cheisiadau i lywodraeth a ffynonellau eraill am fuddsoddiad.

Yn y cyfamser fyddwn yn parhau i dyfu ein cynulleidfa, rhannu eich negeseuon ag ymateb i’ch ymholiadau,

Cadwch lygad ar y gwefan am ddiweddariadau.

Diolch o waelod calon am eich cefnogaeth a geiriau caredig lu.

Huw a Dewi

1 thought on “Dyfodol yr Awr

  1. Gari Reply

    Mae’n holl bwysig bod llywodraeth Cymru yn cydnabod cyfraniad allweddol #yagym i gryfhau busnesau bychan Cymreig .Heb sefydliadau fel Yr Awr Gymraeg waeth inni anghofio y freuddwyd am #miliwnosiaradwyr.Daliwch ati bois!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .