Dyfodol yr Awr……Sut mae’r Awr yn Gweithio?

Fe’m holwyd wythnos hon faint o waith sy’n mynd i redeg yr Awr Gymraeg yn dilyn ein cyhoeddiad bod ei redeg yn cymryd hyd at ugain awr yr wythnos ar hyn o bryd.

Felly dyma enghraifft o’n hamserlen arferol….

Peth cyntaf pob bore mae hyd at awr yn cael ei threulio yn amserlennu negeseuon y dydd, fel y gwelwch o’n ffrwd mae cryn dipyn o gynnwys i hyrwyddo’r Awr yn cael ei greu a’i bostio yn ddyddiol, rydym hefyd yn ymateb i negeseuon uniongyrchol ac e-byst sydd wedi ein cyrraedd yn holi am gyngor a chymorth. Dyma’r amser hefyd yr ydym yn didoli negeseuon am ddigwyddiadau sy’n digwydd y diwrnod hwnnw. Mae boreau Sadwrn a Sul yw’r dyddiau prysuraf gan taw dyma pryd mae mwyafrif o ddigwyddiadau’n digwydd.

Yn ystod y dydd rydym yn treulio oddeutu 5 munud ym mhob awr yn ymateb i negeseuon ac ail drydar negeseuon o bwys.

Gyda’r hwyr mae oddeutu awr arall yn mynd i ymateb i negeseuon, ail drydar negeseuon y dydd a gwneud gwaith dadansoddi. Yn amlwg ar nos Fercher yn ogystal â’r Awr ei hun mae’r awr flaenorol yn mynd i baratoi negeseuon sydd angen eu dosbarthu gennym yn ystod yr Awr, ac mae gwaith wedyn i ddosbarthu’r ystadegau.

Felly fel y gwelwch dyw o ddim yn fater syml o ail drydar negeseuon am awr pob nos Fercher.

Gan fod yr Awr yn tyfu gyda mwy mwy yn ei ddefnyddio, mae’r nifer o negeseuon ag ymholiadau wedi cynyddu’n sylweddol yn y flwyddyn ddiwethaf, y llwyddiant yma (rydym newydd basio 10,000 o ddilynwyr ar Twitter) sydd wedi achosi’r broblem gyfredol, y fwyaf poblogaidd a llwyddiannus yr ydym yn ein gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg y fwy o amser sydd angen ei fuddsoddi i’w gynnal a datblygu.

Er mwyn cyrraedd pwynt lle gallwn fod yn hunan cynhaliol, a bod mewn sefyllfa i gyflogi rhywun i fedru rhedeg y gwasanaeth mae angen ehangu ein gweithgaredd ar y we a Facebook, bydd modd i ni greu incwm hysbysebu. Mae nifer o oriau cyffelyb Saesneg yn trefnu digwyddiadau rhwydweithio sy’n eu galluogi i greu incwm, eto rhywbeth sydd angen amser i ddatblygu. I wireddu hyn bydd angen buddsoddiad o nifer fawr o oriau er mwyn ei weithredu’n llwyddiannus.

Dyma pam mae Dewi a Huw yn gweithio ar gynllun fydd nid yn unig sicrhau dyfodol yr Awr ond yn ei alluogi i dyfu ac ehangu ei ddylanwad i ofodau digidol newydd a thrwy hynny sicrhau amlygrwydd i’r Gymraeg mewn tirwedd ddigidol sy’n datblygu ar raddfa anhygoel.

Diolch

Huw Marshall

Sylfaenydd Yr Awr Gymraeg

Ar ran Awr Cymru CBC cyf.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .