Ein cynnig i chi

Trwy gefnogi esblygiad Yr Awr Gymraeg fe fyddwch cyfoethogi’r dirwedd ddigidol Gymraeg, yn cynyddu’r nifer o bobol sy’n gweld gwybodaeth am gynnyrch, gwasanaethau a digwyddiadau Cymraeg a thrwy hynny helpu …

Cefnogwch Yr Awr Gymraeg

Rydym wedi lansio tudalen Patreon lle gallwch chi gefnogi Yr Awr Gymraeg. Mae pob cyfraniad yn cael ei werthfawrogi ac yn ein galluogi i fuddsoddi fwy o amser ac arian …