Blog

Datblygu strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gweithgaredd marchnata unrhyw fudiad neu sefydliad wedi esblygu dros y blynyddoedd gyda chyfryngau cymdeithasol yn dod yn rhan gynyddol ddylanwadol o unrhyw weithgaredd. Mae’r pandemic Covid-19 wedi amlygu’r pwysigrwydd …

Ail gychwyn wedi cyfnod ar gau?

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn anodd ac mae’r wythnosau nesaf yn debyg o fod yn rhwystredig i nifer ohonom, ond wrth i’r nifer sy’n dioddef o’r haint ddisgyn mae …

Ein cynnig i chi

Trwy gefnogi esblygiad Yr Awr Gymraeg fe fyddwch cyfoethogi’r dirwedd ddigidol Gymraeg, yn cynyddu’r nifer o bobol sy’n gweld gwybodaeth am gynnyrch, gwasanaethau a digwyddiadau Cymraeg a thrwy hynny helpu …

Cefnogwch Yr Awr Gymraeg

Rydym wedi lansio tudalen Patreon lle gallwch chi gefnogi Yr Awr Gymraeg. Mae pob cyfraniad yn cael ei werthfawrogi ac yn ein galluogi i fuddsoddi fwy o amser ac arian …

Dyfodol yr Awr

Ar nos Fercher y 15fed o Dachwedd bydd Yr Awr Gymraeg yn dathlu ei ben blwydd yn 5 mlwydd oed. 5 mlynedd union i’r diwrnod fe gyhoeddwyd ein neges gyntaf: …

Eich Manylion

Fe fyddwn yn ychwanegu eich manylion i’n map rhyngweithiol. Os ydych yn darllen hwn ar ddyfais symudol dilynwch y ddolen hon.

Dyfodol yr Awr

Ers ei lansio nôl ym mis Nhachwedd 2012 mae’r Awr wedi datblygu i bwynt lle mae 8,500 yn dilyn y cyfrif ond yn bwysicach mae’n cael ei ddefnyddio gan gannoedd …